Yhdistyksen tiedot

Pohjois-Karjalan kansanmusiikkiyhdistys

Puheenjohtaja Ari Tarkiainen

Puhelin 050- 4000184

Sähköposti tarkiainenari@gmail.com

Sihteeri Pentti Ojajärvi

 

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa alueen kansanmusiikin harrastusta ja harrastajien keskinäistä yhteistoimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

– edistää paikallisten kansamusiikkiyhtyeiden perustamista sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa
– toimeenpanee kansanmusiikin esittely- ja koulutustilaisuuksia
– harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
– tekee kansanmusiikkia tunnetuksi eri kansalaispiireissä
– kerää ja tallentaa alueen kansanmusiikkia
– ylläpitää yhteyksiä muihin kansanmusiikkia edistäviin yhteisöihin
– soveltaa toimintaansa mahdollisesti muita edellä mainittuihin verrattavia ja yhdistyksen tarkoitusta palvelevia toimintamuotoja

Vastaa