Hummerin polkka

Otto Hotakaisen säveltämän Hummerin polkka -esimerkissä huomataan sekä rytmisesti että melodisesti tapahtunut muuntelua, kun sitä verrataan Mandoliinimestari-levyn versioon. Tässä esimerkissä tulee ehkä parhaiten esiin Heikin melodian rytminen käsittely. Tallenne on konserttitaltiointi O’rives Folk Music Festival -tapahtumasta vuodelta 2012. Siinä tulee hyvin esiin soittajan rytminen muuntelutaito.

Soitto alkaa neljän tahdin vapaalla E-kielellä soitetulla tremololla, jonka aikana kitaristi ja basisti kiirehtivät aloittamaan soittamisen liian aikaisin. Polkka alkaa varsinaisesti tahdista neljä, ja tässä vaiheessa myös säestävät soittimet; haitari, kitara ja basso ovat mukana oikeassa rytmissä.

Nuottikuvaan on kirjoitettu ylemmälle riville Mestaripelimanni-levyltä nuotinnettu esitys ja alemmalla rivillä on vuoden 2012 konserttitallenteen nuotinnos. Varsinaisessa polkan melodiassa ei juurikaan ole eroja eri tallenteiden välillä, mutta melodian rytmityksessä on huomattavissa muuntelua levytyksen ja konserttiversion välillä. Konsertissa Lahti ikään kuin päästää itsensä irti, ja tekee rytmisiä muunnelmia melodiakulkuihin.


Parhaiten rytminen muuntelu havaitaan usein toistuvan ensimmäisen rytmin (nuotit 5 ja 6) melodia-aiheen muunteluissa vuoden 2012 tallenteella. Tämän kaltaisia rytmillisiä seikkoja on nopeassa polkassa vaikea havaita, mutta ne antavat soittoon sen omanlaatuisen poljennon ja tyylin.

Nuottikuvassa (nuotti 7) näkyy myös tahdeissa 15 ja 19 Heikin paljon käyttämiä nuottien sammutuksia, jotka tehostavat polkan rytmiä ja joiden paikka voi esiintymistilanteessa vaihdella. Yleensä ne sijoittuvat 1/8-nuottien kohdille, mutta joskus niitä voi esiintyä myös 1/16-nuottien tai jopa 1/32-nuottien kohdilla, kuten tahdeissa 30 ja 31 (nuotti 8). Vapaiden kielten sammutus tapahtuu vasemmankäden nimettömällä tai pikkusormella.

Heikille tyypillinen glissando on havaittavissa vuoden 2012 tallenteen tahdissa 30 (nuotti 8). Yleensä Heikin glissando on ylöspäin suuntautuva koko- tai puolisävelaskeleen pituinen. Joissakin tapauksissa se voi olla myös pitempi.